Pravidlá vrátenia platby

Pravidlá vrátenia platby

https://unavita.sk môže, ale nie je povinná, vyhovieť žiadostiam o vrátenie peňazí z týchto dôvodov::

Nedoručenie produktu: V dôsledku problému s poštou alebo kuriérskou službou nedostanete od nás zásielku. V závislosti od ceny produktu , https://unavita.sk môže požadovať, aby ste najprv predložili dôkaz, že ste odoslali správu poštovej službe alebo kuriérskej spoločnosti s popisom chýbajúcej položky;

Produkt, ktorý nezodpovedá popisu: Žiadosť založená na tomto dôvode je posudzovaná individuálne v závislosti od prípadu a podlieha nášmu schváleniu. Aby sa zabránilo vzniku takýchto nárokov, každý zákazník je vyzvaný, aby si prezrel bezplatné vzorky (vo forme videí, demo odkazov, vzoriek produktov, screen shotov) každého typu ponúkaného produktu pred uskutočnením nákupu.