Ohlasy pacientov

 

Nasledujúce údaje boli zostavené z výberu pacientov, ktorí dostali doplnok založený na kumarínových derivátoch.

Diagnóza: Chronická infekcia hepatitídou C

Tri prípady: Všetci dostávali 2 alebo 3 mesiace doplnok založený na kumarínových derivátoch s B komplexom.
Výsledky pacient VEK AST

(normálny rozsah 6-37)

ALT

(normálny rozsah 5-40)

Patient 1 45 pre 235 220
post 95 80
Patient 2 48 pre 130 125
post 65 40
Patient 3 65 pre 320 325
post 100 115

 

Diagnóza: Chronická infekcia hepatitídou B

Dva prípady: Obaja pacienti dostávali 3 mesiace doplnok založený na kumarínovom deriváte
Výsledky pacient Vek AST

(normálny rozsah 6-37)

ALT

(normálny rozsah 5-40)

Patient 1 49 pre 255 248
post 198 200
Patient 2 52 pre 251 250
post 153 125

 

Diagnóza: Akútna alkoholická hepatitída

Štyri prípady: Všetci dostávali 30 dní doplnok založený na kumarínovom deriváte s abstinenciou
Výsledky pacient Vek AST

(normálny rozsah 6-37)

ALT

(normálny rozsah 5-40)

Patient 1 42 pre 450 465
post 75 83
Patient 2 40 pre 543 512
post 53 35
Patient 3 46 pre 185 176
post 35 30
Patient 4 49 pre 197 190
post 28 34

 

Diagnóza: Akútna toxická hepatitída spôsobená organickým rozpúšťadlom

Jeden prípad: Dostával 45 dní doplnok založený na kumarínovom deriváte
Výsledky pacient Vek AST

(normálny rozsah 6-37)

ALT

(normálny rozsah 5-40)

Patient 1 47 pre 430 411
post 135 105

 

Diagnóza: Hepatitída neznámej príčiny

Tri prípady: Príjem doplnku kumarínového derivátu s vitamínmi 45 dní, 3 mesiace a 4 mesiace.
Výsledky pacient Vek AST

(normálny rozsah 6-37)

ALT

(normálny rozsah 5-40)

Patient 1 33 pre 102 96
post 45 38
Patient 2 41 pre 850 725
post 135 120
Patient 3 49 pre 980 976
post 112 105

=====================================

Susi Gnos, Švajčiarsko; narodená 18. mája 1931

Feb. 10th 04 Feb. 13th 04 Feb 27 04 Apr 4th 04
GOT (ASAT) 185 74,3 32,9 25,5
GPT (ALAT) 296 171 41,7 30,9
Gamma – GT 397 342 149 90,1
Bilirubin 15,0
P-Amylase 33,4