Záverečná správa v zmluve o poskytovaní lekárskych služieb

V súvislosti s uzatvorením zmluvy z dňa 23.1.2018 o lekárskych službách medzi “Unavita“ Ltd. s UIC 204472648 so sídlom spoločnosti v meste Sofia, región Slatica, PSČ 1505, ulica Velcho Atanasov číslo 55 a špecializovanou nemocnicou onkológie St. Mina Ltd. (BALO St. Mina) s UIC 10153900 so sídlom v meste Blagoevgrad, PSČ 2700, ulica Vasil Levski číslo 62 o klinickom testovaní dvoch výživových doplnov (Anosohip a Votalek plus) ktoré boli schvélené orgánom Bulgarian Food Safety Agency (BFSA) s certifikátmi číslo 280 z 11.12.2017 a certifikátom číslo 1414 z 29.6.2048. Za účelom klinického testovania bola vybraná skupina tridsiatich onkologických pacientov hospitalizovaných v inštitúte St. Mina v meste Blagoevgrad, ktorá po súhlase o tomto klinickom teste začala podstupovať doplnkovú liečbu s produktami Anosohip a Votalek. Cieľová skupina pacientov trpela nasledovnými typmi onkologických ochorení: rakovina prsníka (7 pacientov), rakovina pľúc (4 pacienti), rakovina krčka maternice (4 pacienti), rakovina semenníkov (1 pacient), rakovina pečene (4 pacienti) , rakovina prostaty (2 pacienti), rakovina hrubého čreva (6 pacientov), rakovina pankreasu (2 pacienti). Skupine pacientov bolo popri liečbe chemoterapiou a rádioterapiou naordinované užívanie doplnkov Anosohip a Votalek v období dvoch mesiacov (60 dní) podľa predpísaných inštrukcií a denného dávkovania.

V pravidelnom cykle každých 20 dní, teda po vybratí jedného balenia produktov Anosohip a Votalek, bolo pacientom odoberané krvné sérum v troch rôznych odberoch ktorých vzorky boli predmetom centrifugácie po dobu 10 minút, pri rýchlosti 4000 otáčok za minútu na oddelenie krvných telies od séra. Testované séra boli rozdelené do alikvótnych vzoriek skladovaných pri teplote 20 °C až do momentu analýzy v SMDL Ramus v meste Sofia. V teste sú sledované nasledovné biochemické parametre: ASAT, ALAT, GGT a AP (alkalický fosfát).

SABLO St. Mina poskytla spoločnosti Unavita Ltd. chorobopisy pacientov bez akýchkoľvek osobných údajov, aby nedošlo k ich zneužitiu a k dispozícií boli iba skrátené kódy na to, aby sa dala nájsť súvislosť medzi daným pacientom a testovanou vzorkou séra.

Na základe spomínaných krvných testov, po 20 dňoch (jednej dávke) produktov Anosohip a Votalek prichádzame k záveru že: u 70% pacientov došlo k poklesu v hodnotách biochemických indexov ako ASAT, ALAT, GGT a AP v porovnaní s predchádzajúcim testom. Po 60 dňoch (3 dávkach) aplikácie týchto produktov boli tieto parametre až u 40% drasticky znížené alebo v norme. U zvyšných 30% pacientov nebola zaznamená žiadna zmena, teda ani nárast a ani pokles v už spomínaných testovaných indikátoroch.

July 9, 2018
Blagoevgrad
The Manager of SABLO “St. Mina”
d-r. Georgi Georgiev