Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vitajte na https://unavita.sk (“Stránka”) Chápeme, že online súkromie je dôležité pre používateľov našich stránok, najmä pri obchodovaní.Toto vyhlásenie upravuje naše pravidlá ochrany osobných údajov s ohľadom na tých používateľov stránok (“Návštevníci “), ktorí nás navštevujú bez uzatvárania obchodu a Návštevníkov, ktorí sa zaregistrujú na obchodovanie na webových stránkach a využívajú rôzne služby ponúkané spoločnosťou Unavita (ďalej len” Služby “) (ďalej len” Autorizovaní zákazníci “).

“Osobne identifikovateľné informácie”

sa vzťahujú na akékoľvek informácie, ktoré identifikujú alebo môžu byť použité na identifikáciu, kontaktovanie alebo lokalizovanie osoby, ktorej sa takéto informácie týkajú, vrátane, ale bez obmedzenia, mena, adresy, telefónneho čísla, faxového čísla, e-mailovej adresy, finančných profilov, čísla a informácie o kreditnej karte. Osobne identifikovateľné informácie nezahŕňajú informácie zhromažďované anonymne (to znamená bez identifikácie jednotlivých používateľov) alebo demografické informácie, ktoré nie sú spojené s identifikovanou osobou.

Ktoré osobné údaje sú zhromažďované?

Môžeme zhromažďovať základné informácie o užívateľskom profile od všetkých našich návštevníkov. Od našich Autorizovaných Zákazníkov zhromažďujeme nasledujúce dodatočné informácie: mená, adresy, telefónne čísla a e-mailové adresy Autorizovaných Zákazníkov, povahu a veľkosť firmy a povahu a veľkosť tovaru, ktorý má Autorizovaný Zákazník v úmysle kúpiť alebo predať.

Aké organizácie zhromažďujú informácie?

Okrem nášho priameho zhromažďovania informácií, aj naši dodávatelia služieb z tretích strán (napríklad spoločnosti poskytujúce kreditné karty, zúčtovacie centrá a banky), ktorí môžu poskytovať služby typu úverové, poisťovacie a escrowové, môžu zhromažďovať tieto informácie od našich Návštevníkov a Autorizovaných Zákazníkov.

Nekontrolujeme, ako tieto tretie strany používajú takéto informácie, ale žiadame ich, aby zverejnili, ako používajú osobné informácie, ktoré im poskytli Návštevníci a Autorizovaní Zákazníci. Niektoré z týchto tretích strán môžu byť sprostredkovateľmi, ktorí sú iba prepojenímv distribučnom reťazci a neukladajú, nezachovávajú ani nepoužívajú informácie, ktoré im boli poskytnuté.

Ako stránka používa osobné informácie?

Používame osobné údaje na prispôsobenie stránok, na poskytovanie vhodných služieb a na splnenie požiadaviek na nákup a predaj na stránke. Môžeme Návštevníkom a Autorizovaným Zákazníkom poslať e-mailom o výskume alebo možnostiach nákupu a predaja na stránkach alebo o informáciách súvisiacich s predmetom stránky. Na kontaktovanie Návštevníkov a Autorizovaných Zákazníkov môžeme použiť aj osobné informácie, ktoré umožňujú odpovedať na konkrétne otázky alebo poskytnúť požadované informácie.

S kým môžu byť informácie zdieľané?

Osobné informácie o Autorizovaných Zákazníkoch môžu byť zdieľané s ďalšími Autorizovanými Zákazníkmi, ktorí chcú vyhodnotiť potenciálne transakcie s inými Autorizovanými Zákazníkmi. Môžeme zdieľať súhrnné informácie o našich Návštevníkoch vrátane demografických údajov našich Návštevníkov a Autorizovaných Zákazníkov s našimi pridruženými agentúrami a dodávateľmi z tretích strán. Ďalej ponúkame možnosť “odhlásiť sa” z prijímania informácií alebo možnosti byť kontaktovaný nami  alebo akoukoľvek agentúrou konajúcou v našom mene.

Ako sú uložené osobné údaje?

Osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Unavita sú bezpečne uložené a nie sú prístupné tretím stranám alebo zamestnancom spoločnosti Unavita s výnimkou použitia, ako je uvedené vyššie.

Aké možnosti majú Návštevníci k dispozícii, pokiaľ ide o zhromažďovanie, používanie a distribúciu informácií?

Návštevníci a Autorizovaní Zákazníci sa môžu rozhodnúť, že nebudú dostávať nevyžiadané informácie od nás a / alebo našich predajcov a pridružených agentúr, a to prostredníctvom odpovedí na e-maily podľa pokynov alebo kontaktovaním na adrese: Velcho Atanasov 55, 1505 Sofia, Bulharsko

Používajú sa súbory cookie na stránkach?

Súbory cookie sa používajú z rôznych dôvodov. Cookies používame na získanie informácií o preferenciách našich návštevníkov a služieb, ktoré si vyberú. Cookies používame aj na účely ochrany našich Autorizovaných Zákazníkov. Napríklad, ak je Autorizovaný Zákazník prihlásený a web sa nepoužíva dlhšie ako 10 minút, Autorizovaný Zákazník bude automaticky odhlásený.

Ako používa Unavita prihlasovacie údaje?

Spoločnosť Unavita používa prihlasovacie údaje, vrátane IP adries, poskytovateľov internetových služieb a typov prehliadačov, a to s cieľom analyzovať trendy, spravovať stránku, sledovať pohyb a používanie užívateľa a zhromažďovať široké demografické informácie.

Akí partneri alebo poskytovatelia služieb majú prístup k osobným údajom Návštevníkov a / alebo Autorizovaných Zákazníkov na stránke?

Spoločnosť Unavita uzatvorila a bude pokračovať v uzatváraní partnerstiev a ďalších vzťahov s viacerými predajcami. Títo predajcovia môžu mať prístup k určitým osobným informáciám v rámci potreby poznať základy pre hodnotenie Autorizovaných Zákazníkov kvôli vhodnosti služieb. Naše zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na zhromažďovanie alebo používanie týchto informácií. Zverejníme osobné údaje kvôli dodržiavaniu zákonov. Zverejníme osobné údaje, aby sme vyhoveli súdnemu príkazu alebo predvolaniu alebo žiadosti od orgánu činného v trestnom konaní na uvoľnenie informácií. Takisto zverejníme osobné údaje, ak sú opodstatnene potrebné na ochranu bezpečnosti našich Návštevníkov a Autorizovanýchh Zákazníkov.

Ako chráni stránka osobné údaje?

Všetci naši zamestnanci sú oboznámení s našou bezpečnostnou stratégiou a postupmi. Osobné údaje   našich návštevníkov a oprávnených zákazníkov sú prístupné iba obmedzenému počtu kvalifikovaných zamestnancov, ktorí majú k informáciám prístupové heslo.  Pravidelne kontrolujeme naše bezpečnostné systémy a procesy. Citlivé informácie, ako sú čísla kreditných kariet alebo čísla sociálneho zabezpečenia, sú chránené protokolmi šifrovania, ktoré slúžia na ochranu informácií odosielaných cez internet. Aj keď prijmeme komerčne prijateľné opatrenia na udržanie bezpečnej stránky, elektronické komunikácie a databázy podliehajú chybám, manipulácii a zásahom a nemôžeme zaručiť, že takéto udalosti nenastanú a nie sme zodpovední za takéto prípady.

Ako môžu návštevníci opraviť nepresnosti v osobných údajoch?

Návštevníci a Autorizovaní Zákazníci sa môžu na nás obrátiť ohľadom aktualizácie ich osobných údajov alebo opravy akýchkoľvek nepresností a to mailom na adresu info@unavita.sk

Môže návštevník vymazať alebo deaktivovať osobné údaje zhromaždené na stránkach?

Poskytujeme Návštevníkom a Autorizovaným Zákazníkom mechanizmus na odstránenie / deaktiváciu osobných údajov z databázy stránok tým, že nás kontaktujú. Avšak kvôli zálohám a záznamom vymazaní môže byť nemožné odstrániť záznam návštevníka bez toho, aby sa nezachovali niektoré zbytkové informácie. Jednotlivec, ktorý požaduje, aby boli informácie o osobnej identifikácii deaktivované, bude mať tieto informácie funkčne odstránené a nebudeme predávať, prenášať ani používať osobné informácie týkajúce sa tejto osoby.

Čo sa stane, ak sa zmenia pravidlá ochrany osobných údajov?

Našim Návštevníkom a Autorizovaným Zákazníkom dáme vedieť o zmenách našich pravidiel ochrany osobných údajov tak, že o nich budeme informovať na stránke. Ak však zmeníme naše pravidlá ochrany osobných údajov spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť zverejnenie osobne identifikovateľných informácií, o ktorých nezverejnenie Návštevník aleboý Autorizovaný Zákazník predtým žiadal, budeme kontaktovať takého Návštevníka alebo Autorizovaného Zákazníka, a umožníme mu, aby takému zverejneniu zabránil.

Odkazy:

https://unavita.sk obsahuje odkazy na iné webové stránky. Upozorňujeme, že keď kliknete na niektorý z týchto odkazov, presuniete sa na inú webovú stránku. Odporúčame, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto prepojených stránok, pretože ich pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu líšiť od našich zásad ochrany osobných údajov.