Anti-spam

Čo je spam?

V súvislosti s elektronickým zasielaním správ sa nevyžiadaná pošta vzťahuje na nevyžiadané, hromadné alebo náhodné správy, zvyčajne posielané na komerčné účely.

Unavita, https://unavita.sk má spamovú politiku nulovej tolerancie.

Automatizované filtrovanie nevyžiadanej pošty

Systémy zasielania správ https: //unavita.sk automaticky skenujú všetky prichádzajúce e-mailové správy a filtrujú správy, ktoré sa javia ako spam.

Problémy s filtrovaním nevyžiadanej pošty

Žiaden systém filtrovania správ nie je 100% presný a čas od času sa legitímne správy filtrujú pomocou systémov https: //unavita.sk.

Ak sa domnievate, že sa to stalo s vašou odoslanou správou, informujte adresáta iným spôsobom.

Môžete znížiť riziko, že bude správa zachytená spamovými filtrami, odoslaním správy v holom texte (t. j. bez HTML), odstránením akýchkoľvek príloh a zabezpečením toho, že vaše správy budú skontrolované pred malwareom prv než ich odošlete.

Príjem neželaných správ z adresy https://unavita.sk

V nepravdepodobnom prípade, že dostanete nejakú správu zo stránky https://unavita.sk alebo odosielate pomocou systémov https: //unavita.sk, ktoré možno považovať za spam, kontaktujte https://unavita.sk použitím detailov uvedených nižšie a vec bude prešetrená.]

Zmeny v tejto antispamovej politike

https://unavita.sk môže túto politiku proti spamu kedykoľvek zmeniť zverejnením novej verzie na tejto webovej stránke.